Vapaaksi kuoresta
Vapaaksi kuoresta -kansikuva

PARIOHJAUS

Pariohjaus on hieno mahdollisuus kahdelle henkilölle, jotka haluavat katsoa mikä aiheuttaa heidän välillään konfliktia tai jotain muuta kärsimystä. Ohjaus on pareille, perheen jäsenille, ystäville, työkavereille, yleisesti ottaen kaikille, jotka ovat halukkaita paneutumaan taustalla vaikuttaviin kärsimystä aiheuttaviin syihin. Yhteinen ohjaus luonnollisesti lisää molemminpuolista ymmärrystä.

Tilanne tai aihe, jota yhdessä halutaan katsoa, voi olla mitä vain arkielämässä tulee esille. Usein konfliktin tai muun kärsimyksen taustalla vaikuttaa jokin itseä koskeva tiedostumaton uskomus tai menneisyydessä koettu mahdollisesti traumaattinenkin muisto joka heijastuu tiedostamatta toisen osapuolen kautta. Ohjauksen aikana kärsimyksen syyhyn tai syihin paneudutaan lempeästi. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus erilliseen ohjaukseen toisen kuunnellessa vieressä. Kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia voi ilmetä ja ne ovat kaikki tervetulleita. Riippuen tilanteesta käytän ohjauksessa apuna Self inquiry -menetelmää ja jos toinen tai molemmat osapuolista ovat kiinnostuneita Ihmeiden oppikurssista, otan tämän myös huomioon. Paneutumalla lempeästi kärsimyksen syihin – tarkastelemalla, näkemällä, tuntemalla ja havaitsemalla asiat toisesta näkökulmasta – vaivaton vapautuminen toteutuu. Syyt, jotka aiheuttivat kärsimyksen, menettävät sekä henkisen että tunneperäisen otteensa.

Jos sinulla on jotain kysyttävää ohjauksesta, minulle voi laittaa viestiä ja kerron mielelläni lisää.

Ohjaukset ovat aina luottamuksellisia ja ne pidetään zoom:n välityksellä. Tällä hetkellä teen ohjauksia myös kasvotusten os. Kappelinkulmantie 49b, 25390 Salo. Yhden ohjauksen kesto on 1,5-2h ja hinta 115e. Jos olette kiinnostuneita useammasta ohjauksesta, mahdollisuus on myös alennettuun pakettihintaan. Tässä tapauksessa ottakaa myös yhteyttä minuun.

Vapaaksi kuoresta

Copyright © 2020 Vapaaksi kuoresta | J8 Graphics