Vapaaksi kuoresta
Vapaaksi kuoresta -kansikuva
Vapaaksi kuoresta Sanna

SANNA

Minä ryhdyin pohtimaan elämää syvällisemmin matkustaessani Australiassa. Ajauduin tilanteeseen, jossa aloin kyseenalaistaa käsitykseni itsestäni ja pohdin mistä elämässä oikein on kyse. Oli hurjaa ajautua tilanteeseen, jossa itsestäänselvät asiat alkavat mureta. Kaiken tutun ja totena pitämien asioiden mureneminen oli pelottavaa, mutta myös äärimmäisen vapauttavaa. Mitä enemmän olin valmis katsomaan, sitä enemmän minulle paljastui. Elämä todellakin on paljon ihmeellisempi kuin mitä se pintapuolisesti vaikuttaa olevan.

Australiassa yksi hätkähdyttävimmistä asioista oli havaita kuinka tosissani olin uskonut itseäni. Olin viattomasti ja sokeasti uskonut jokaisen ajatuksen, joka mielessäni liikkui. Nykyään tiedän, ettei kaikki mielessäni olevat ajatukset ole totta. Ajatukset saavat voimansa kun niihin uskoo. Ajatusten tarkastelun lisäksi opin kuuntelemaan kehossani ilmeneviä tunteita. Opin kuinka tärkeää kaikkien tunteiden kohtaaminen on ja että vaikeistakin tunteista selviää.

Myöhemmin olen oppinut tunteista lisää. Tunteet ovat kuin viestin tuojia. Osa kehossamme ilmenevistä tunteista johtuu ajatuksista, joihin uskomme tässä hetkessä. Me voimme olla näistä ajatuksista tietoisia tai sitten ne ovat tiedostumattomia, jolloin ne heijastuvat ympäristön kautta. Kehomme siis viestii ympäristön kautta niitä ajatuksia, mihin tiedostamattamme uskomme. Varsinkin tiedostumattomat ajatukset aiheuttavat usein kärsimystä. Onneksi näistäkin ajatuksista voi tulla tietoiseksi ja niitäkin voi tarkastella. Usein kärsimystä tuottavat ajatukset liittyvät uskomuksiin itsestämme.

Ympäristömme ja kehossamme ilmenevät tunteet saattavat viestiä välillä myös jostakin aikaisemmin elämässämme tapahtuneesta kokemuksesta. Näin tapahtuu, kun jokin arkielämän tilanne ikään kuin heijastaa vanhaa kokemusta tiedostamattamme. Osa näistä vanhoista kokemuksista on ollut epämiellyttäviä ja jopa traumaattisia. Traumaattiset kokemukset liittyvät epämiellyttäviin tunteisiin, joita emme ole halunneet kohdata ja tästä syystä olemme torjuneet ne. Oman kokemukseni kautta olen oppinut, että kohtaamalla epämiellyttävät tunteet traumaattisestakin kokemuksesta syntynyt muisto voi nousta tietoisuuteen ja sen vaikutuksesta voi vapautua. Jopa kehossa ilmenevää sairautta voi lempeästi tarkastella ja sen taustalla olevista muistoista ja uskomuksista voi parantua.

Australian matkan jälkeen tutustuin Ihmeiden oppikurssiin. Ihmeiden oppikurssi on antanut ymmärrystä siihen, miksi syyllisyydellä on niin suuri voima. Olen ymmärtänyt alitajuisen syyllisyyden vaikutukset ja sen kuinka syyllisyydestä voi parantua.

Ihmeiden oppikurssin lisäksi olen tutustunut Self inquiry -menetelmään. Menetelmä on lempeä ja todella hyvä itseä koskevien uskomusten purkamiseen. Menetelmän avulla on mahdollista tuoda aikaisemmin tiedostumattomana olevat uskomukset esille tietoisuuteen, jonka jälkeen uskomuksia voi tietoisesti tarkastella. Menetelmän avulla on mahdollista vapautua ja parantua myös aikaisemmin mainitsemieni traumaattistenkin muistojen ja uskomusten vaikutuksesta.

Nykyään haluan tukea myös muita vapautumaan ja parantumaan. Oman kokemukseni kautta tiedän kuinka merkittävää toisen tuki voi olla. Ohjaajana haluan mahdollistaa avoimen ja turvallisen ilmapiirin, jossa on mahdollista katsoa vaikeiltakin tuntuvia asioita.

Vapaaksi kuoresta

Copyright © 2020 Vapaaksi kuoresta | J8 Graphics