Vapaaksi kuoresta
Vapaaksi kuoresta -kansikuva

Self inquiry mielen vapautumisen ja parantumisen tukena

Meidän käsitys itsestämme alkoi muodostua lapsena kun samastuimme kehoomme ja nimeen jonka saimme. Nimi ja keho yhdessä antoi ikään kuin pohjan, jonka päälle käsitys itsestämme alkoi rakentua. Kuuntelemalla mitä muut sanoivat meistä ja vertaamalla itseämme ympäristöömme omakuvamme alkoi muodostua. Eri kokemuksien ja merkityksien avulla sisäistimme ikään kuin tarinan itsestämme. Tarina itsestämme on muodostunut vuosien varrella ja välillä se saattaa tuottaa paljon kärsimystä. Yksi elämän huikeimmista ja vapauttavimmista asioista on tietää ettei tämä tarina ole totuus meistä.

Self inquiry on lempeä keino jonka avulla omista itseä koskevista käsityksistä voi vapautua. Tietoisten uskomusten lisäksi Inquiry auttaa purkamaan myös tiedostumattomia uskomuksia. Usein juuri tiedostumattomat uskomukset aiheuttavat kärsimystä, sillä niistä ei ole itse tietoinen. Uskomukset kuitenkin heijastuvat tiedostamatta arkielämässä ympäristön kautta ja vaikuttavat elämään aiheuttaen eri muotoista kärsimystä. Inquiry:n avulla tiedostumattomien uskomusten on mahdollista nousta pinnalle ja esille, jonka jälkeen niistäkin voi vapautua.

Itseä koskevien uskomusten lisäksi, Inquiry:n avulla voi tarkastella ja purkaa myös toisia ihmisiä ja yleisesti elämää koskevia uskomuksia. Inquiry on hyvä keino purkaa eri pelkoja ja yleisesti eri uskomuksia jotka aiheuttavat kärsimystä. Menetelmällä on laajat hyvinvointia tukevat ominaisuudet. Eri uskomusten lisäksi Inquiry auttaa vapautumaan traumoista ja muista kärsimystä tuottavista muistoista. Menetelmän lempeyden vuoksi vaikeitakin asioita on mahdollista käsitellä ja niiden vaikutuksesta voi parantua. Henkisen kärsimyksen lisäksi Inquiry auttaa mm eri riippuvuuksien ja sairauksien hoidossa. Kun henkinen taakka vapautuu myös siitä johtuvat oireet häviävät.

Itse Inquiry prosessi tapahtuu omaa mieltä ja kehoa havainnoimalla. Aluksi käydään läpi mitä erityisesti halutaan tarkastella. Tämän jälkeen huomio laitetaan rauhassa siihen, mitä sillä hetkellä ilmenee. Kaikenlaiset ajatukset ja tunteet ovat tervetulleita. Usein huomio kohdistetaan ensin kehoon ja siinä ilmeneviin tunteisiin. Tunteille annetaan aikaa ja ne saavat ilmetä niin kuin ne ilmenevät. Kohdistamalla huomio tunteisiin, erilaisten mielikuvien on mahdollista nousta pinnalle ja esille. Tämän jälkeen mielikuvia voidaan lempeästi tarkastella. Riippuen tilanteesta Inquiry saattaa alkaa myös suoraan mielessä ilmenevien mielikuvien tarkastelulla. Yleensä keholla on Inquiry:ssa kuitenkin tärkeä rooli, sillä siinä ilmenevät tuntemukset auttavat prosessissa. Havainnoinnin lisäksi Inquiry:ssa käytetään tukena myös muutamaa yksinkertaista kysymystä. Yleisesti Inquiry on vaivaton ja lempeä prosessi. Minkäänlaista pakottamista ei ole vaan prosessi etenee omalla painollaan. Tuntemalla, tarkastelemalla ja havaitsemalla vaivaton sekä henkinen että tunneperäinen purkaantuminen toteutuu. Mieli vapautuu uskomuksista, jotka ovat saattaneet olla itselle jopa vuosikymmeniä totta.

Vapaaksi kuoresta

Copyright © 2020 Vapaaksi kuoresta | J8 Graphics