Vapaaksi kuoresta
Vapaaksi kuoresta -kansikuva

Mitä self inquiry on?

Self inquiry on oman kehon ja mielen sisällön äärelle pysähtymistä ja lempeää tarkastelua. Se on syvällistä itsetuntemusta jossa sekä kehon tuntemuksilla että mielessä ilmenevillä mielikuvilla on keskeinen rooli. Self inquiry johdattaa lempeästi kohtaamaan erilaisia tunteita ja näkemään asiat pintaa syvemmältä. Näkemällä uusi vapauttava oivallus ja ymmärrys toteutuu. Oma mieli ja keho vapautuu vaikuttaen kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

Mihin self inquiry auttaa?

– yleisesti kärsimykseen kuten ahdistus, masennus, erilaiset pelot, syyllisyys, häpeä, traumat, riippuvuudet jne.
– itsensä kokonaisvaltaiseen tuntemiseen ja hyväksymiseen sekä tämän perinteisen minä-kuvan ja itsetuntemuksen lisäksi paljastamaan syvemmän Totuuden Itsestä.
– ihmissuhteiden toimivuuteen ja ymmärryksen lisääntymiseen toisia kohtaan.
– kehon kipuihin ja sairauksiin
– paljastaa näkemään elämän niin kuin se On.
– rauhan, turvallisuuden ja vapauden kokemiseen ulkoisista olosuhteista riippumatta
– luottamuksen vahvistumiseen elämää ja itseä kohtaan

Miten self inquiry:a tehdään käytännössä?

Self inquiry aloitetaan käymällä ensin läpi mitä erityisesti halutaan tarkastella. Tämän jälkeen huomio laitetaan rauhassa siihen, mitä sillä hetkellä ilmenee. Kaikenlaiset ajatukset ja tunteet ovat tervetulleita. Usein huomio kohdistetaan ensin kehoon ja siinä ilmeneviin tunteisiin. Tunteille annetaan aikaa ja ne saavat ilmetä niin kuin ne ilmenevät. Kohdistamalla huomio rauhassa tunteisiin, tunteet usein muuttavat muotoaan ja niiden taustalla olevien mielikuvien on mahdollista nousta esille. Tämän jälkeen mielikuvia voidaan lempeästi tarkastella ja niiden sisältämä viesti voidaan nähdä. Välillä pelkkä huomion suuntaaminen tunteisiin ja niiden salliminen, johtaa sekä fyysiseen että henkiseen purkaantumiseen. Riippuen tilanteesta ja siitä mitä erityisesti halutaan tarkastella, inquiry voidaan aloittaa suoraan myös mielessä ilmenevien mielikuvien tarkastelulla. Yleensä keholla on inquiry:ssa kuitenkin tärkeä rooli, sillä siinä ilmenevät tuntemukset auttavat prosessissa. Yleisesti kehon tuntemuksien ja mielikuvien havainnoinnin lisäksi inquiry:ssa käytetään tukena myös muutamaa yksinkertaista kysymystä. Kysymykset auttavat tuomaan mielikuvien viestin esille. Yleisesti inquiry on vaivaton ja lempeä prosessi. Minkäänlaista pakottamista ei ole vaan prosessi etenee omalla painollaan. Tuntemalla, tarkastelemalla ja havaitsemalla vaivaton sekä henkinen että tunneperäinen purkaantuminen toteutuu. Sekä oma mieli että keho vapautuu vaikuttaen kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

Vapaaksi kuoresta

Copyright © 2020 Vapaaksi kuoresta | J8 Graphics